Propozice 2019

 


I. VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ

1) Předpis

Hraje se podle "Pravidel nohejbalu" a "Soutěžního řádu nohejbalu", které byly schváleny valnou hromadou Českého nohejbalového svazu a jsou v platnosti od 1. 1. 2007 a podle ustanovení tohoto rozpisu. Výjimky byly projednány na schůzi k zahájení ročníku 2018, dne 23.března 2018. V případě potřeby si mohou oddíly pravidla a soutěžní řád stáhnout z webové stránky ČNS - https://www.nohejbal.cz

2) Řízení soutěží

Řídícím orgánem okresních mistrovských soutěží v nohejbale je Výkonný výbor Okresního svazu nohejbalu ve Vyškově (VV OSN). 

3) Náležitosti družstev

a) přihláška do soutěže;

b) soupiska družstva potvrzená VV OSN:

- soupisku lze v průběhu soutěže doplnit do maximálního počtu 15 hráčů, vždy je nutné informovat VV OSN

- hráč může startovat až po doplnění do soupisky, které provádí předseda VV OSN (uvádí se jméno, příjmení a datum narození)

- kontrola soupisky, případně totožnosti hráčů se provádí zásadně před zahájením utkání (provádějí vedoucí a kapitáni obou družstev). Totožnost hráčů se kontroluje po předložení občanského průkazu. 

 

4) Start v soutěži

            Před zahájením každého mistrovského utkání se předkládá soupiska družstva. Bez soupisky nesmí družstvo v utkání startovat a utkání je kontumováno. V utkání nesmí startovat hráč, který není řádně uveden na soupisce potvrzené V OSN a neprokáže svoji totožnost. U oddílu, který má v soutěžích dvě družstva platí, že hráči mohou být registrováni pouze na soupisce jednoho družstva.

Hráči registrovaní v soutěžích vyškovské nohejbalové ligy mohou hostovat v utkáních krajské soutěže v souladu se stanovenými pravidly VV KSN.

Pro ročník 2018 byly na schůzi zástupců oddílů schváleny starty i hráčů z vyšší soutěže, s tím že mohou hrát max. 4 zápasy v utkání,jedná se o výjimky,tak chceme aby vyškovská nohejbalová liga nezaniknula a přidali se popř.další hráči.

 

5) Přestupy hráčů

Přestupovat z jednoho oddílu do druhého lze jen na základě dohody mezi mateřským oddílem a novým oddílem. Bez souhlasu mateřského oddílu VV přestup hráče neschválí.

 

6) Systém ligy

Hraje se stejným systémem, jako v loňském roce.Tedy jarní část dle rozlosování každý s každým. Poté bude poslední týden v
srpnu (31.8.), formou miniturnaje, odehrána kvalifikace do vyřazovací části soutěže. Turnaj bude odehrán v jeden den. Zúčastní se ho mužstva, která se umístí po základní části na 8 - 10 místě. Postupujícím bude vítěz miniturnaje. Místo konání bude upřesněno v průběhu sezóny.

První kolo nadstavbové části bude v termínu od 6-8.9 odvety potom 13-15.2019. Bude se hrát vyřazovacím systémem (1-8, 2-7,
3-6, 4-5). Hrát se bude dvoukolově (doma venku). Vítěz postoupí do závěrečného semifinálového a finálového turnaje, který se letos odehraje na hřišti v Bučovicích 21.9.2019 dle počasí. Po turnaji bude vyhlášen vítěz pro tento rok.

Domácí oddíly mají právo si stanovit hrací den a čas v rozmezí Pá-17,00 až NE-10,00. Hraje se na 7 utkání (viz rozpis) a na 3 dopady. 

Rozlosování  utkání bude provedeno VV OSN a rozesláno elektronicky

 Zkratka týmu Oddíl Hrací  termín
HOLA R.U.M NK Holubice "A" PÁTEK v 17:30
HOLB R.U.M NK Holubice "B" NEDĚLE v 10:00
MPA TJ Sokol Moravské Prusy „A“ NEDĚLE v 9:00
MPB TJ Sokol Moravské Prusy  "B" NEDĚLE v 9:00
IVA Ivanovice na Hané PÁTEK V 17:30
BUČA Bučovice  "A" NEDĚLE v 10:00
BUČB Bučovice  "B" Sobota v 17:00
ZHK Zelená Hora - Kopčany NEDĚLE 10:00
OPA Opatovice NEDĚLE v 9:00
JEŽ  Ježkovice   NEDĚLE v 10:00
     

Vyjímky jsou schváleny pouze pro domácí zápasy !!!!!!!

 

7) Kritéria hodnocení

O pořadí rozhoduje vyšší počet tabulkových bodů. Při rovnosti bodů na všech místech tabulky ligy rozhoduje:

a) rozdíl tabulkových bodů ze vzájemných utkání (v případě rovnosti bodů u 3 a více družstev rozhoduje umístění  v tabulce vzájemných utkání);

b) rozdíl zápasových bodů ze vzájemných utkání;

c) rozdíl setů ze vzájemných utkání;

 

8) Utkání  družstev

Utkání  družstev tvoří vzájemné zápasy dvojic a trojic. Hraje se 5 zápasů dvojic a 2 zápasy trojic (sled zápasů dle předtisku "Zápisu o utkání"), do kterých staví družstvo trojice (druhá trojice musí být s minimálně jednou změnou od první trojice), dvě různé dvojice a kombinovaná nepárová dvojice. Nasazení hráčů do trojic nebo dvojic se nesmí v průběhu utkání měnit. Trojici tvoří maximálně 5 hráčů, dvojici maximálně 3 hráči. Je třeba dodržet pořadí zápasů dle předtisku "Zápisu o utkání". Zápasy dvojic a trojic se hrají na dva vítězné sety do 10 bodů (set končí 10. bodem). 

Třetí set začíná od stavu 0:0,v případě že shody obou týmů se může začít od stavu 5:5

Utkání, které se dostane do stavu 3:3 na zápasy bude bodováno jedním bodem pro každé mužstvo. Vítěz obdrží ještě druhý bod za vítězství.

Utkání je zahájeno i v případě že budou na zápas i tři hráči,ale tam kde bude chybět čtvtý hráč budou zápasy kontumovány!!

Bodování:       Vítězství                                           …        2 body

                        Prohra s průběžným stavem 3:3        …        1 bod

                        Prohra                                            …        0 bodů

                        Kontumace                                      …       -2  body

1.

1D - 1D

2.

2D - 2D

3.

1T - 1T

4.

    3SD – 3SD

5.

    2ST – 2ST

6.

2D - 1D

7.

1D - 2D

Hodnocení turnaje:

Pro letošní rok bude vložen pouze jeden turnaj a to turnaj dvojic. Trošku jsme změnili pravidla. Turnaj se bude hrát o "PŘEBORNÍKA OKRESU" s tím, že neúčast oddílu bude penalizovaná dvěma body do základní tabulky. Vítěz bude PŘEBORNÍKEM OKRESU a pro letošek se body vítězům nepřipisují. Naší myšlenkou je, aby vedle klasické soutěže, proběhla ještě jakási minisoutěž právě o toho přeborníka. Myšlenka odečtení bodů nezúčastněného oddílu je snaha o co nejširší zastoupení mužstev.  Turnaj o přeborníka dvojic bude odehrán 29.6.2019
na hřišti v Moravských Prusích.

 

9) Začátek utkání a odložení utkání

Začátky utkání jsou dány hracími dny domácích oddílů a jsou uvedeny v části 6. Čekací doba je 30 minut. Pokud se družstvo v této čekací době na zápas nedostaví, je utkání v jeho neprospěch kontumováno.

V případě odložení utkání se družstva dohodnou na náhradním termínu. Vše je nutné nahlásit SMS zprávou (724 948 463) z jakého důvodu je odložen zápas.

Mužstvo, které bude chtít z nějakého důvodu odložit naplánovaný zápas, má za povinnost dohodnout se soupeřem na náhradním termínu a odehrání v průběhu následujících čtrnácti dnů. V případě, že se odložený zápas neodehraje v uvedené lhůtě, utkání bude kontumováno v neprospěch mužstva, které zápas původně odložilo. (soupeři budou přičteny dva body do tabulky).

Vše je nutné nahlásit SMS zprávou (724 948 463) z jakého důvodu je odložen zápas.

 

Předehrávat utkání lze po vzájemné dohodě oddílů kdykoliv bez nějakého hlášení VV,je nutné nahlásit výsledek SMS zprávou.

 

10) Hlášení  výsledků utkání

Za odeslání výsledku o utkání a jeho správné vyplnění zodpovídá domácí oddíl(zprávu může odeslat i hostující tým)

Současně  z důvodu včasné informovanosti o průběžných aktuálních umístění jednotlivých mužstev, ukládáme povinnost domácímu oddílu zaslat v den konání utkání informace formou SMS v následující podobě na telefonní  číslo 724 948 463

Stav zápasu a poměr setů

např.  HOLUBICE–IVANOVICE 5:2, SETY 10:5

nebo PRUSY A - OPATOVICE 4:3P, SETY 9:6

 (P za stavem utkání znamená, že utkání prošlo remízou 3:3 a poražený získal jeden bod)

 

11) Nedostavení  se k utkání

Kontumované  utkání bude potrestáno ztrátou 2 bodů z tabulky a soupeři budou přiznány 2 tabulkové body (zápasy 7:0, sety 14:0 ).

Při neúčasti na okresním přeboru dvojic budou oddílu odejmuty dva body v hodnocení dlouhodobé soutěže za  turnaj!!!


12) Řízení utkání

Utkání  řídí vždy dva rozhodčí, hlavní a čárový. Každé družstvo určuje jednoho do dvojice rozhodčích. První utkání řídí hlavní rozhodčí hostů a čárový domácích, funkce rozhodčích se mění každý zápas, tj. druhé utkání řídí hlavní rozhodčí domácích a čárový hostů. 

 

13) Finanční  náležitosti

Všechny oddíly startují na vlastní náklady. Při zahájení soutěže složí každý oddíl částku 700,- Kč. Částka bude použita výborem pro zabezpečení chodu soutěže a turnajů. Startovné bude vybráno na schůzy nebo při prvním zápase od všech přihlášených oddílů oproti potvrzení. 

 

II. TECHNICKÁ  USTANOVENÍ

1) Vybavení  hřiště

- hřiště  musí odpovídat pravidlům nohejbalu a být vybaveno ukazatelem stavu zápasu;

- pořadatel utkání je povinen zabezpečit píšťalku. 

2) Zápis o utkání

- za předložení  a vyplnění zápisu odpovídá domácí družstvo;

- jako první  hlásí sestavu vždy domácí (jméno, příjmení hráčů první trojice);

- po skončení  utkání zkontrolují oba vedoucí zápis o utkání (správnost a bezchybnost údajů) Zápis je pouze informativní pro hráče pro průběžný chod zápasu,nemusí se mailem nikam posílat,důležité je poslat SMS s výsledkem na číslo 724 948 463

3) Hodnocení

Výsledky utkání a průběžné tabulky mistrovské soutěže budou publikovány na internetových stránkách vyškovského nohejbalu:

https://www.nohejbal-vyskov.webnode.cz

 

4) Rozpis soutěží

Rozpis soutěží je závazný pro všechna družstva startující  v soutěži řízených VV OSN ve Vyškově. Po vzájemné dohodě mohou družstva změnit místo konání vzájemných zápasů, domácí oddíl podle rozpisu je povinen informovat VV OSN.